प्रखंड वार मुंग एवं ढैंचा वितरण

Andhrathadi

Harlakhi 

Jhanjharpur 

Kaluahi 

Khajauli 1

Khajauli 1

Ladaniya 1

Ladaniya 2

Ladaniya 3

Phulparas 

Phulparas 2

Rajnagar 1

Rajnagar 2